English

תחומי עיסוק

המחלקה המסחרית

המחלקה המסחרית
לפירמה התמחות במשפט המסחרי הכלכלי, בכלל, ובדיני תאגידים בפרט. הפירמה מעניקה ייעוץ החל מהשלבים הראשונים של יסוד מיזמים משותפים, חברות ושותפויות, ועובר לליווי משפטי שוטף וצמוד של הפעילות המסחרית של כל אותם גופים.
להמשך

המחלקה המסחרית הבנ"ל

המחלקה המסחרית הבנ
להמשך

המחלקה הבנקאית

המחלקה הבנקאית
המחלקה עוסקת בהיקף רחב בטיפול בהבראת חברות ובהליכי חדלות פירעון (פירוק, כינוס נכסים של חברות, פשיטות רגל של אנשים פרטיים, הקפאות הליכים, הסדרי נושים וכיוצ"ב).
להמשך

מחלקת נדל"ן

מחלקת נדל
הפירמה מטפלת בכל מגוון העסקאות במקרקעין ובכל השלבים הרלוונטיים, החל מפעולות שגרתיות של רכישה, מכירה והשכרת נכסי נדל"ן (פרטיים ומסחריים), עובר להפשרות קרקעות במסגרת ההתיישבות העובדת, וכלה בעסקאות קומבינציה במקרקעין עם תכניות מתאר מאושרות.
להמשך

מחלקת ליטיגציה

מחלקת ליטיגציה
המחלקה עוסקת בהתדיינות משפטית על כל גווניה, בעיקר בתחום המסחרי, לרבות ניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות השיפוטיות ובתי הדין השונים, כמו כן צוות המחלקה מתמחה בהתדיינות בבוררויות, בפישור וגישור, עתירות לבג"צ, עתירות מנהליות, ביה"ד להגבלים עסקיים ועוד.
להמשך

מחלקת הון סיכון

מחלקת הון סיכון
המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי למיזמים בתחומים שונים לרבות חברות טכנולוגיה וחברות הזנק (Start Up) תוך ייצוג וליווי של משקיעים בחברות הללו החל מהשלבים הראשונים של ההמצאה, גיוס כספים, ליווי מול המדען הראשי, קרנות הון סיכון ומול משקיעים נוספים.
להמשך