English

קריירה

אנו מזימינים אותך לשלוח קורות חיים info2@granot-law.co.il
 
בגרנות ושות' אנו מאמינים כי הצלחתנו מבוססת על ההון האנושי. אנו מחפשים עורכי דין ומתמחים מוכשרים בעלי מוטיבציה גבוהה לעבודה בסביבה מאתגרת ודינמית.
אנו מציעים לעובדים במשרדנו הזדמנות להיחשף לעסקאות משמעותיות במשק תוך טיפול מקיף וכולל בעסקאות אלו.